en

SCALA1 5-55 1x230V 50Hz SCHUKO - 99530407

0.00 €